Υπηρεσίες Υγείας

Για την πραγμάτωση του σκοπού μας, της εξατομικευμένης παρέμβασης – θεραπείας σε κάθε ασθενή μας, χρησιμοποιούμε όλους τους τύπους αιμοκάθαρσης (hemodialysis and οn line hemodiafiltration) και έχουμε επιλέξει ως συνεργάτες κορυφαίες εταιρίες με πολυεθνική παρουσία και εξειδίκευση στον χώρο της εξωνεφρικής κάθαρσης. Στο πλαίσιο της βασικής υλικοτεχνικής υποδομής 10 μηχανήματα B BRAUN Dialog +, με τα αντίστοιχα πιστοποιημένα με ISO 9001:2000 αναλώσιμα, στελεχώνουν 9 θέσεις αιμοκάθαρσης της κύριας μονάδας και 1 θέση για οροθετικούς ασθενείς, επικουρούμενα από 3 εφεδρικά.

Η Μονάδα μας, βάσει του Π.Δ. 225 / 2000, είναι επιστημονικά διασυνδεδεμένη με το ΤΖΑΝΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, το οποίο δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην σπάνια εκείνη περίπτωση που το νοσοκομείο «Άγιος Διονύσιος» και το Κέντρο Υγείας του νησιού δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μεμονωμένο περιστατικό ιδιάζουσας βαρύτητας.

Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού - Υπηρεσίες Υγείας
Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού - Υπηρεσίες Υγείας

Επιπροσθέτως, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ίδιου Π.Δ. διαθέτει ασθενοφόρο διακομιδής ασθενών, στελεχωμένο με έμπειρο και εκπαιδευμένο πλήρωμα, το οποίο είναι σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο.

Σε ιατρικό συμβάν που κρίνεται επιβεβλημένη η διακομιδή ασθενούς σε Νοσοκομείο των Αθηνών οι ναυτιλιακές εταιρίες διαχείρισης των υδροπτέρυγων (flying dolphins), Aegean και Hellenic Seaways, έχουν δεσμευτεί για την έγκαιρη, με προτεραιότητα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, άφιξη του σκάφους στο λιμάνι του Πειραιά εντός 30 λεπτών.