Η Φιλοσοφία μας

Αναγνωρίζοντας την μοναδική και ουσιαστική αξία της ανθρώπινης υπόστασης, αντιμετωπίζουμε το κάθε περιστατικό με ιδιαίτερη φροντίδα.

Ενεργούμε πάντα με κριτήριο την αλήθεια, την εντιμότητα και την αμεροληψία στον τρόπο προσφοράς των υπηρεσιών μας.

Εμπιστευόμαστε στο ακέραιο τους συνεργάτες μας, ως πολύτιμα μέλη της οικογένειας του Νεφρολογικού Κέντρου.

Με την πολύτιμη συνδρομή τους έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που μας επιτρέπουν την ποιοτική παροχή ιατρικών υπηρεσιών, προλαμβάνοντας ή αντιμετωπίζοντας συμβάματα μείζονος και ελάσσονος σημασίας.

Δεσμευόμαστε πως θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι επισκέπτες μας να νοιώσουν οικειότητα και άνεση από την πρώτη στιγμή της επισκέψεως τους.

Έχουμε επενδύσει στην δημιουργία ζεστού και εγκάρδιου περιβάλλοντος, νοσηλευτές και ασθενείς, για να μην ομοιάζει η Μονάδα μας με απρόσωπο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Διαβεβαίωση των ανωτέρω αποτελεί η 20ετής εμπειρία του Νεφρολόγου και Επιστημονικού Διευθυντή της Μονάδος, κ. Λογοθέτη Μανώλη και η 15ετής ενεργής απασχόληση της Προϊσταμένης μας, κας Δημητρακοπούλου Νίκης, σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού - Η Φιλοσοφία μας