Οι Στόχοι μας

Για την ομάδα συνεργατών του Νεφρολογικού Κέντρου Σαρωνικού η φιλοξενία είναι το ύψιστο ιδανικό και σε συνδυασμό με την απαράμιλλη φροντίδα για τον επισκέπτη μας συντελούν ως οι βασικοί πυλώνες λειτουργίας της Μονάδος μας.

Προς επίτευξη των ανωτέρω δεσμεύσεων παρέχουμε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη ως συνιστώσα των εξής παραμέτρων:

  • Ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αγωγή υγείας.
  • Εξατομικευμένη παρέμβαση – θεραπεία, προσαρμοσμένη στις απατήσεις του κάθε ασθενή ξεχωριστά.
  • Ευπρεπή παρουσία και συμπεριφορά μεταξύ των συνεργατών του Νεφρολογικού Κέντρου Σαρωνικού με αντίκρισμα στην καλή ψυχολογία και το θετικό κλίμα που επιθυμούμε για το σύνολο των ασθενών μας.
  • Συνεχής βελτίωση της προσφοράς μας , μέσω της αναζήτησης των πλέον αποτελεσματικών μεθόδων θεραπείας.

Υποσχόμαστε πως θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι ασθενείς που θα επιλέξουν την Αίγινα ως προορισμό ολιγοήμερων ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος διακοπών, ως παραθεριστές ή φιλοξενούμενοι, να απολαύσουν υπηρεσίες ανυπέρβλητης ασφάλειας και φροντίδας, όμοιες με εκείνες των μονάδων προέλευσης τους, εξασφαλίζοντας τους στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας και ψυχικής ανάτασης.

Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού - Οι Στόχοι μας