Ισολογισμοί

Ισολογισμός Νεφρολογικού Κέντρου Σαρωνικού 2016

Ισολογισμός Νεφρολογικού Κέντρου Σαρωνικού 2015

Ισολογισμός Νεφρολογικού Κέντρου Σαρωνικού 2014

Ισολογισμός Νεφρολογικού Κέντρου Σαρωνικού 2013

Ισολογισμός Νεφρολογικού Κέντρου Σαρωνικού 2012